PADI Staff

 

Staff Sub

Staff SubRoberto Piredda - PADI Instructor nr. 912348

 

 

 

 

 

 

Staff SubStaff Sub

Carla Deligia - PADI Divemaster

 

 

 

 

 

 

- PADI Divemaster

 

 

 

 

 

 

Staff SubAlessio Piredda - PADI Divemaster